این تلاوت زیبا و دلنشین،تلاوت سوره های احزاب و توحید از استاد حامده.
امیدوارم لذت ببرید.