این هم تلاوتیست که هر کی گوش نده واقعا ضرر کرده.
حتی کسایی که زیاد استاد رو نمیشناسن به نظر من با این تلاوت مدهوش میشن.
امیدوارم لذت ببرید.