یکی دیگر از تلاوت های زیبای استاد در دارالقرآن آیت الله بهجت معروف به کمیل
از سوره های مبارکه فاطر و قدر 
امیدوارم لذت ببرید.