تلاوت سوره ی نساء از شیخ حامد شاکرنژاد که در مصلای تهران انجام شده
امیدوارم لذت ببرید