این تلاوت یکی از تلاوتهایی هست که استاد در ماه رمضان امسال در درارالقرآن آیت الله بهجت انجام دادند.

یک تلاوت 50 دقیقه ای از سوره های واقعه و ذاریات

امیدوارم لذت ببرید