تلاوت زیبای اکبر القراء از سوره های قصص و شمس در اردیبهشت 87 در قم.
امیدوارم لذت ببرید.