در این فایل استاد به آموزش مقام کرد،طرز نوین،شوق طرب و شهناز کردی می پردازن.
آموزش جامعی هست برای اونایی که میخوان این مقامات رو به صورت کامل یاد بگیرن.
امیدوارم لذت و بهره ی کافی و وافی رو ببرید.