استاد در این تلاوت سوره های نجم و بقره رو تلاوت می کنند.
این تلاوت هم مانند تلاوت های دیگه ی استاد زیبا و شنیدنیه.
امیدوارم لذت ببرید.