مقطعی زیبا از تلاوت استاد از سوره مبارکه آل عمران
امیدوارم لذت ببرید