تلاوت استاد از سوره های مبارکه انبیاء-ضحی-شرح و کوثر
امیدوارم لذت ببرید.