این تلاوت بسیار زیبا و فنی که استاد خودشون در مصاحبه هاشون از این سوره یاد کردن.
واقعا تلاوت شنیدنی ای هست.
امیدوارم لذت ببرید.