این تلاوت بسیار بسیار زیبا از سوره های مریم و الحاقه هست که واقعا استاد در این تلاوت چیزی کم نذاشتن.
واقعا هر کی گوش نده ضرر کرده.
(با مریم حاقه ی معروف تفاوت داره)
امیدوارم لذت ببرید.