تلاوت صوتی  زیبای شیخ حامد از سوره های مبارکه حجرات و ق و حمد و بقره درحرم امام رضا(ع)
امیدوارم لذت ببرید.