تلاوت صوتی استاد از سوره های مبارکه حجرات و بلد.
امیدوارم لذت ببرید.