تلاوت شیخ در حرم مطهر رضوی از سوره های مبارکه احزاب وعلق
امیدوارم لذت ببرید.