از سری تلاوتهای صوتی زیبای مربوط به دوران جوانی استاد ازسوره های مبارکه قمر-رحمن-حاقه-نازعات-حمد و بقره که بسیار زیباست.
مدت تلاوت 52 دقیقه
امیدوارم لذت ببرید.