این کلیپ رو استاد شاکرنژاد در سفرشون به شهرستان آباده خودشون برای حقیر ارسال کردند از گوشی خودشون...
امیدوارم خوشتون بیاد