ازسری تلاوتهای زیبای  شیخ حامدکه دردهه فجرسال 87 (محفل نور) برگزارمی شد.این تلاوت ازسوره های مبارکه کهف وبلدوشمس می باشد.امیدوارم لذت ببرید      دانلود