این تلاوت متأسفانه کامل نیس.
اما همین سوره ی شمس و ضحی رو هم استاد واقعا غوغا کرده.
من خودم تو این جلسه بود.
اصلا بعد از جلسه یکی از دوستام اصلا نمیتونست حرف بزنه انقد که تلاوت روش تأثیر گذاشته بود.
امیدوارم شما هم لذت ببرید.