سلام علیکم
تلاوت در منزل آیت الله نجفی بروجردی

تلاوت تصویری زیبای شیخ حامدازسوره های مبارکه طه وحاقه  ونازعات وعلق...اسفندماه1391دربروجرد


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم


متاسفانه تلاوت کامل نیست